Chào mừng bạn đến với Phật Sơn ZXC New Material Technology Co., Ltd.
Trang Chủ > Video
Tất cả video
Video của chúng tôi
Liên hệ chúng tôi
Dịch vụ
Liên hệ ngay
Theo chúng tôi

Video

 • hồ sơ công ty Tác giả:
  Thời lượng.:3
  Ngày:2019-04-12
 • PVC Roofing Tile Anti-impact Show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • ASA roofing Tile Anti-impact Show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Contain Loading Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • PVC Roofing Tile Performance Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Resin Tile Performance Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Drop Testing Show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Fire Retardant Show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Quick Installation Show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Application show Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • Loading testing on ASA resin roofing sheet Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
 • ZXC showroom and lab Tác giả:
  Thời lượng.:
  Ngày:2019-04-11
在线客服系统